Familjerätt Göteborg

Juridisk hjälp med tvister inom familjen

Tjänster

Våra juridiska tjänster

Vår erfarenhet av allehanda rättsfrågor gör att vi utöver familjerätt även kan hjälpa till inom andra juridiska områden.

Brottmål

Brottmål innebär kriminella handlingar som kan straffas enligt lag. Våra brottmålsadvokater hjälper till genom hela processens gång med till exempel: att närvara vid polisförhör, gå igenom polisens förundersökning och såklart närvara och föra klientens talan i rätten.

Arbetsrätt

Vi hjälper till med frågor om lagar, regler, kontrakt och avtal relaterade till arbete. Det innebär bland annat frågor om anställning, uppkomna tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare och omstrukturering av företag. Vi kan företräda båda parter, det vill säga arbetsgivare och den anställde.

Fastighetsrätt

I området fastighetsrätt kan vi hjälpa till med frågor kring skador och fel i fastigheter, hyresfrågor, bygglagstiftning, miljöskador och skriva avtal vid fastighetsöverlåtelser. Vi kan företräda både privatpersoner, fastighetsägare, företag och samt bostadsrättsföreningar.

Är du intresserad av någon av våra tjänster? Kontakta oss för mer information eller för ett inledande möte.

Affärsrätt

Vi tar uppdrag inom bolagsrättslig rådgivning. Vi biträder juridiskt, medlar vid tvister, upprättar och granskar kommersiella avtal. Vi hjälper dig med alla aspekter inom affärsrätt och skapar på det sättet mervärde för dig och ditt företag.

Tvistemål

Vi hjälper dig med att lösa tvister om pengar eller egendom. Vi biträder dig i domstol och kan även medverka som medlare. Du kan få rättshjälp eller rättsskydd i dessa typer av fall, vi kan hjälpa dig att söka dessa bistånd.

Obeståndsrätt

Har du obetalda fakturor? Låt oss hjälpa dig att upprätta betalningspåminnelser eller kravbrev och indrivande av fordringar. Vi upprättar och granskar dessutom skuldebrev.

Asyl- och migrationsrätt

Vi hjälper asylsökande med alla juridiska bitar som brukar dyka upp i migrationsfrågor. Du har ofta rätt till offentligt biträde vilket innebär staten betalar ditt juridiska biträde.

Socialrätt

Vi arbetar som offentligt biträde inför myndigheter och inför domstol i mål gällande tvångsvård (LVM, LVU, LPT och LRV).  Vi arbetar också med mål som gäller sjukersättning och sjukpenning.

Försäkringsjuridik

Försäkringsfrågor är ofta svåra att reda ut. Är du missnöjd med ersättningen du fick ut efter en olycka eller anser du har rätt till sjukpenning, livränta eller någon annan typ av ersättning. Kontakta oss för genomgång och konsultation av ditt ärende.

Hästjuridik

Vi tar uppdrag i allt som rör hästar och juridik: köp/försäljning, uppfödning, skatt- och momsfrågor. 

Skatterätt

Vi kan ge dig rådgivning kring inkomstskatt, mervärdesskatt och andra indirekta skatter. Vi har stor erfarenhet av att arbeta mot Skatteverket.

Brottmål

Vi arbetar även i mindre utsträckning med brottmål. Detta  innebär kriminella handlingar som kan straffas enligt lag. Våra brottmålsadvokater hjälper till genom hela processens gång med till exempel: att närvara vid polisförhör, gå igenom polisens förundersökning och såklart närvara och föra klientens talan i rätten.

barn i skog

 

Brett utbud av juridiska tjänster