Tjänster

Våra juridiska tjänster

Vår erfarenhet av allehanda rättsfrågor gör kan hjälpa till inom ett flertal  juridiska områden. Här är våra specialområden:

Familjerätt

Vi besitter omfattande erfarenhet inom området familjerätt och är redo att assistera dig med ditt ärende. För oss är du mer än bara en klient; du är en individ och vi följer med dig genom hela processen. Vi är här för att ge dig fullständig trygghet och representera dina intressen under den utmanande perioden i ditt liv.

Brottmål

Brottmål innebär kriminella handlingar som kan straffas enligt lag. Våra brottmålsadvokater hjälper till genom hela processens gång med till exempel: att närvara vid polisförhör, gå igenom polisens förundersökning och såklart närvara och föra klientens talan i rätten.

Socialrätt

Vi arbetar som offentligt biträde inför myndigheter och inför domstol i mål gällande tvångsvård (LVM, LVU, LPT och LRV).  Vi arbetar också med mål som gäller sjukersättning och sjukpenning.

barn i skog

Brett utbud av juridiska tjänster